tuinbase.nl

Wie mag er meeschrijven?

- Iedereen mag een artikel en/of blog schrijven.

Over welk onderwerp mag ik schrijven?

- Het onderwerp dient met de tuin te maken te hebben.

Zijn reclame-uitingen toegestaan?

- In beperkte mate. Het is niet de bedoeling dat je je eigen bedrijfsproducten aanprijst. Uiteraard mag je wel over je productervaringen schrijven. Organiseer je als particulier of bedrijf een evenement op tuingebied dan kun je dit kwijt in de evenementenkalender.

Wat is het verschil tussen een artikel en een blog?

- Een artikel gaat meestal over een vrij specifiek onderwerp en is over het algemeen formeler, niet persoonlijk en meer gericht op informatieverstrekking dan een blog. Als je in informele taal over je activiteiten in je tuin wilt schrijven, kies dan voor een blog.

Zijn er etiquetteregels en zo ja welke?

- Je teksten en afbeeldingen mogen niet respectloos of anderszins aanstootgevend zijn. 

Mag ik een artikel of blog hergebruiken?

- Nee. Je artikel of blog mag niet een kopie zijn van een artikel of blog op een andere webpagina.

Mag ik teksten van anderen gebruiken?

- Het gebruik van andermans teksten, letterlijk of in eigen woorden (parafraseren), valt onder 'citeren'. Voor citeren geldt o.a. dat de bron vermeld moet worden en dat het citaat nodig is voor de tekst. Op internet zijn vele instructies te vinden waarin je kunt lezen hoe je kunt citeren zonder de regels te overtreden. Meer dan een enkel citaat wordt echter afgeraden.

Mag ik afbeeldingen van anderen gebruiken?

- Bij onduidelijkheid hierover dien je de eigenaar van de afbeeldingen om toestemming te vragen. 

Levert het naast waardering van lezers ook financieel iets op?

- Met het schrijven van artikelen en blogs kun je geld verdienen met Google Adsense advertenties. (Hiervoor moet je eerst een Google Adsense account aanmaken.) Je kunt je Google Adsense id (bijvoorbeeld 'pub-0000000000000000') invullen in je tuinbase.nl instellingen zodat je alle op de door jouw pagina's gegenereerde Google Adsense advertentie-opbrengsten ontvangt. (Andere websites wisselen uw advertenties vaak af met eigen advertenties waardoor je minder advertentie-inkomsten ontvangt.)

Mag ik op eigen Google Adsense advertenties klikken of anderen vragen dit te doen?

- Nee, dit is absoluut niet toegestaan. Google zal je adsense-account blokkeren als je dit wel doet.

Wat gebeurt er als ik mij niet aan de regels houd?

- Natuurlijk hou je je wel aan de regels! Dankjewel! Maar als je het per se wilt weten: de account van een overtreder wordt geblokkeerd en zijn/haar artikelen, blogs etc. worden verwijderd.

Zie ook de andere algemene voorwaarden.

Maak bij vragen / opmerkingen gebruik van het contactformulier.