tuinbase.nl

Plaats een tuinklus / opdracht

Een blokhut, tuinhuis of schuur voor meer werk-, hobby- of opbergruimte in de tuin.

Voor veel huizen geldt dat de opslagruimte beperkt is. Vooral voor rijtjeswoningen met een kleine schuur is het passen en meten om alles kwijt te kunnen. Met alleen een paar fietsen kan zo'n schuurtje al grotendeels vol staan en dan zijn er nog de tuinset, parasol, grasmaaier, surfplank etc etc. Een snelle en makkelijke oplossing voor dit ruimtegebrek is het plaatsen van een kant-en-klaar schuurtje. Meestal iets mooier zijn de blokhutten en tuinhuizen welke ook perfect zijn voor extra werk- of hobbyruimte. In dit artikel worden de online aangeboden schuurtjes, blokhutten en tuinhuizen vergeleken en wordt ingegaan op de regels die van toepassing zijn.

Of bekijk en vergelijk direct het aanbod van vele aanbieders: tuinhuis, blokhut, schuur, overkapping, opbergkast, opbergkist, opbergbank, opbergruimte.

Wat zijn de wettelijke regels?

Je verwacht het misschien niet maar ook online zijn tuinhuizen en blokhutten te koop die het formaat hebben van een complete woning. Als je zo'n riante tuin hebt dat voor een dergelijk gebouw ruimte is en het bestemmingsplan gooit geen roet in het eten, zal op grond van de wet nog wel een omgevingsvergunning vereist zijn. Voor een simpel schuurtje wil je natuurlijk niet het gedoe en kosten hebben die zo'n vergunningsaanvraag met zich meebrengt en gelukkig is dit ook niet nodig. Als het schuurtje namelijk aan bepaalde regels voldoet is het vergunningsvrij. Deze regels zijn niet moeilijk en luiden als volgt:

  • Het bouwwerk komt in het achtererfgebied (vanaf 1 meter achter de voorgevel van de woning).
  • Als het bouwwerk binnen 4 meter van het oorspronkelijke hoofdgebouw komt mag de hoogte maximaal 5 meter zijn en niet hoger dan 0.3 meter boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw en niet hoger dan het hoofdgebouw zelf.
  • Als het bouwwerk op meer dan 4 meter van het oorspronkelijke hoofdgebouw komt mag de hoogte eveneens maximaal 5 meter zijn maar moet het boven de 3 meter voorzien zijn van twee schuine dakvlakken die een maximale helling van 55 graden mogen hebben. Bovendien mag de daknokhoogte niet meer zijn dan de uitkomst van de volgende formule: (afstand daknok tot de perceelsgrens x 0,47) + 3. Verder moet het bouwwerk functioneel ondergeschikt zijn aan het hoofdgebouw tenzij de ruimte voor mantelzorg wordt gebruikt.
  • Het bouwwerk moet op een afstand van meer dan 1 meter vanaf openbaar toegankelijk gebied staan tenzij geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn.
  • De oppervlakte van het bouwwerk mag afhankelijk van de grootte van het bebouwingsgebied (achtererfgebied en de grond onder het hoofdgebouw, uitgezonderd de grond onder het oorspronkelijk hoofdgebouw) niet groter zijn dan:
  1. als het bebouwingsgebied kleiner dan of gelijk is aan 100 m2: 50% van dat bebouwingsgebied
  2. als het bebouwingsgebied groter dan 100 m2 en kleiner dan of gelijk is aan 300 m2: 50 m2, vermeerderd met 20% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100 m2
  3. als het bebouwingsgebied groter is dan 300 m2: 90 m2, vermeerderd met 10% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300 m2, tot een maximum van in totaal 150 m2

Bekijk de officiele tekst hier

Mede gelet op de uitspraak https://www.raadvanstate.nl/@6320/201609126-1-r2/ is het niet onmogelijk dat in het bestemmingsplan van de gemeente de mogelijkheden voor vergunningsvrij bouwen zijn ingeperkt. Het is daarom verstandig ook het bestemmingsplan na te kijken op nadere regelgeving betreffende vergunningsvrij bouwen. Bestemmingsplannen zijn meestal online via de website van de gemeente in te zien.

Welke afmeting?

Zoals hiervoor al genoemd, zijn er wettelijke regels voor de maximale grootte van de berging. Binnen deze regels ligt vervolgens nog de vraag of je maximaal gebruik wilt maken van de toegestane afmetingen of dat je juist voor een kleinere ruimte kiest. Welke afmeting voor jou het beste is hangt onder meer af van de vraag waarvoor je de schuur, blokhut of tuinhuis wilt gaan gebruiken, of je nog wel voldoende ruimte in je tuin overhoudt voor eventuele andere voorzieningen zoals bijvoorbeeld speeltoestellen voor kinderen, een zwembad of een vijver en of een gebouw met een bepaalde afmeting nog wel goed staat. Bij twijfel is een schuur met enige overcapaciteit misschien verstandig omdat het vervelender is wanneer dingen er niet in passen dan wanneer er wat ruimte overblijft. Weet je zeker dat slechts wat extra kastruimte voldoende is, dan zou je ook voor een tuinkast of opbergkist kunnen kiezen. Moet echter de oldtimer of speedboot erin passen dan zal een grotere opbergruimte nodig zijn.

Welke materiaal?

Er zijn schuurtjes van hout, metaal of kunststof te koop.

Houten schuurtjes, blokhutten en tuinhuizen

Bij houten bouwwerken is nog weer een onderverdeling te maken naar het soort hout. Veel houten schuurtjes zijn ofwel van onbehandeld hout of van geïmpregneerd hout. Als je geen zin hebt om met een kwast aan de gang te moeten en je weet ook niet iemand anders die je zo gek kunt krijgen te gaan schilderen of beitsen dan ligt de keuze voor geïmpregneerd hout voor de hand. Een nadeel van geïmpregneerd hout is echter dat er voor het milieu schadelijke stoffen langzaam in de bodem kunnen lekken. (Zoals dit ook geldt voor schuttingen van geïmpregneerd hout.) Sommige soorten hout gaan ook in onbehandelde staat vele jaren mee. Dit geldt bijvoorbeeld voor een schuur van Lariks/Douglas waarvoor onbehandeld een levensduur van 10 tot 15 jaar wordt gegeven. Behandeld gaat een dergelijke schuur nog langer mee.

Kunststof / composiet opbergruimten

Schuurtjes van kunststof zijn vaak niet heel groot maar kunnen een snelle en goedkope oplossing zijn voor ontbrekende ruimte voor het opslaan van bijvoorbeeld tuinmeubelen, de grasmaaier, ander tuingereedschap of fietsen. Composiet tuinschuurtjes hebben wat betreft materiaal vergelijkbare eigenschappen als kunststof maar hebben een natuurlijker uiterlijk. Verder zijn er van deze composiet bergingen ook wat grotere exemplaren te koop. De kleinste kunststof opbergruimten hebben meer het uiterlijk van een kist of kast dan van een schuur. Een (voor sommigen groot) voordeel is dat een kunststof berging snel geplaatst is en niet vervolgens nog bewerkt hoeft te worden.

Metalen schuren

Er zijn bergingen te koop van gegalvaniseerd staal (vuurverzinkt) waarop 20 jaar garantie wordt gegeven. De ruimte tussen de binnen- en buitenwand kan gebruikt worden voor isolatie en/of nutsvoorzieningen. Evenals een kunststof schuur is ook een metalen schuur makkelijk te plaatsen en ook dit type berging vereist geen bewerking.

Welke ontwerp?

Opbergruimten voor in de tuin zijn in veel verschillende ontwerpen te koop. Het te kiezen design hangt af van smaak en voorgenomen gebruik. Sommige bouwwerken zijn niet meer dan een afdak, wat voldoende kan zijn wanneer iets alleen maar min of meer droog moet staan. Andere bouwwerken zijn deels afdak en deels afgesloten ruimte of alleen maar afgesloten ruimte met of zonder ramen. Verder hebben sommige schuurtjes een puntdak en andere een plat dak. In verband met de eerder behandelde regelgeving ligt de keuze voor een puntdak voor de hand als de berging zo hoog mogelijk moet worden en op meer dan vier meter van het hoofdgebouw komt te staan. Als de opbergruimte uit het zicht komt te staan maakt het verder misschien niet veel uit of het wel of geen aantrekkelijk design heeft. Vooral de metalen schuren lijken vaak zonder opsmuk te zijn ontworpen waarbij alleen met praktisch gebruik rekening is gehouden. Als de schuur wel in het zicht komt te staan van bijvoorbeeld het terras, is een mooi en passend ontwerp wel zo leuk. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan een landelijk ontwerp waarmee je een gezellige sfeer van buitenaf kunt creëeren of bijvoorbeeld een Zweeds of modern ontwerp. Een houten berging is waarschijnlijk het eenvoudigst aan te passen aan de stijl van de tuin omdat je deze in veel gevallen zult behandelen met beits of verf. Echter er bestaan ook stijlvolle metalen en composiet bergingen die ook in een mooi aangelegde tuin niet zullen misstaan. Kleine blokhutten zijn verder ook meestal bedoeld voor opslagruimte in de tuin. Grotere blokhutten kunnen natuurlijk ook hiervoor worden gebruikt maar zijn soms groot genoeg om in te wonen. Bij het woord `tuinhuis` denk je misschien eerder aan een verblijf maar vaak worden `blokhut` en `tuinhuis` door elkaar heen gebruikt. Zo genoemde `tuinhuizen` worden soms dus ook als opslagruimte gebruikt.

Hoe plaats je een schuur, blokhut of tuinhuis?

Online gekochte bergingen / schuurtjes worden meestal als bouwpakket aangeleverd. Als je geen zin hebt om hiermee zelf aan de slag te gaan is er vaak een aanvullende service voor de installatie van het bouwwerk te bestellen. Een andere mogelijkheid is om dit door een plaatselijke klusser te laten doen.

Welke fundering?

Het leggen van een goede fundering is erg belangrijk voordat een schuur, blokhut of tuinhuis wordt gebouwd. Hoewel een dergelijke klus niet per se moeilijk is moet het wel goed gebeuren omdat je anders mogelijk met een klemmende deur of raam komt te zitten of met een schijnbaar niet in elkaar passend bouwpakket.

Voor de fundering kun je ervoor kiezen beton te storten (met gebruik van een betonmat tegen scheuren) maar een simpel en prima alternatief is een fundering van betontegels op een aangetrilde laag ophoogzand waarvoor ongeveer twintig centimeter moet worden uitgegraven. Om de betontegels heen dienen opsluitbanden gebruikt te worden. Nog een ander alternatief is het gebruik van 5x15 of 5x20 cm dikke azobe balken die aan 6x6 cm dikke hardhouten piketpalen worden bevestigd. Zorg ervoor dat de fundering waterpas is. Bedenk bij het aanleggen van de fundering dat de dakmaat beter groter is dan de funderingsmaat. Verder is het handiger vooraf al kabels/buizen voor elektriceit en/of water aan te leggen. Om de kans op wateroverlast te minimaliseren moet de bovenkant van de fundering boven het maaiveld uitkomen. Wanneer geen fundamentsbalken worden gebruikt kan ophoping van water in de schuur/blokhut worden voorkomen door het fundament iets kleiner te maken dan de opbouw zodat het water de grond in loopt in plaats van over de fundering. Bij gebruik van fundamentsbalken (zie hierna) moet het fundament iets groter te zijn. Om de opbergruimte of blokhut heen kan een grindstrook worden aangelegd tegen het opspatten van regenwater.

Verven of beitsen van houten profielen

Is je schuur of blokhut van hout en is deze onbehandeld of wil je dat deze een bepaalde kleur krijgt? Behandel dan tenminste de de mes en groef van de profielen voordat je deze in elkaar zet. Op deze manier verleng je niet alleen de levensduur en verminder je de werking van het hout maar je voorkomt ook dat door enige werking van het hout ongekleurde delen zichtbaar worden. Vergeet ook zeker niet de onderzijden van onder meer kozijnen en deuren te behandelen. Geïmpregneerd hout hoeft niet te worden behandeld. Wil je dit toch, wacht dan ongeveer een half jaar zodat het hout niet meer vochtig is van het impregneermiddel en gebruik dan bij voorkeur een transparante beits zodat er geen opvallend ongeschilderd hout zichtbaar kan blijven of worden. Als je van tevoren al weet dat je een schuur of blokhut in een bepaalde kleur geschilderd wilt hebben, kun je dus beter kiezen voor onbehandeld hout of hout dat al voorzien is van een laag grondverf. Zorg er verder voor dat de houten delen droog, vlak liggend en uit de zon opgeslagen zijn zodat je bij het bouwen niet met kromgetrokken profielen wordt geconfronteerd.

Fundamentsbalken / afwateringsprofielen

Voor blokhutten en schuurtjes van ongeïmpregneerd hout zijn vervolgens fundamentsbalken / afwateringsprofielen vereist om wegrotten te voorkomen. (Let op of deze balken bij het bouwpakket worden geleverd of dat deze apart moeten worden bijbesteld.) Ook voor geïmpregneerde bergingen kunnen deze fundamentsbalken worden gebruikt maar dat is vooral zinvol als ze van een materiaal zijn dat nog langer meegaat dan geïmpregneerd hout zoals bijvoorbeeld hardhout. (Volgens sommigen is het beter geen composiet fundamentsbalken te gebruiken omdat deze na enige tijd hol zouden gaan staan met waterophoping tot gevolg.) Een andere reden om toch fundamentsbalken te gebruiken kan zijn om de schuur een hogere positie te geven zodat de deur altijd ongehinderd open zal kunnen. De hiermee samengaande hogere drempel kan echter ook een nadeel zijn. Let op dat je de fundamentsbalken met de aflopende kant naar buiten bevestigd. Als de blokhut in lagen wordt opgebouwd kan het handig zijn eerst de eerste laag in elkaar te zetten om de juiste positie van de fundamentsbalken te bepalen. De blokhutprofielen moeten niet óp maar tégen de opstaande rand van de fundamentsbalk komen. Let op dat de wanden van deze eerste laag haaks op elkaar staan. Meet de hoeken en controleer dat de diagonalen van de schuur dezelfde lengte hebben. Het kan handig zijn om een (betaalbaar) laserapparaatje te kopen voor het meten van afstanden en hoeken. Als de wanden in een haakse / loodrechte positie staan en waterpas zijn kunnen de fundamentsbalken eronder worden gelegd en worden verankerd.

Het opbouwen van de schuur / blokhut

Al is de klus op zich niet heel moeilijk, het is wel belangrijk er de tijd voor te nemen om fouten te voorkomen en daarmee een goed humeur te behouden. Lees van tevoren de handleiding door zodat je niet voor verrassingen komt te staan en sorteer de onderdelen goed. Let hierbij op mogelijk slechts kleine verschillen in bijvoorbeeld de lengte van schroeven. Vergeet verder tijdens de bouw niet dat hout gaat werken en dus niet te strak in elkaar moet worden gezet. Alleen vers geïmpregneerd hout dat nog enigszins vochtig is zal alleen maar krimpen en kan dus wel strak in elkaar worden geplaatst. Als je gedroogd hout strak in elkaar zet en het zet uit krijg je bijvoorbeeld te maken met een bol staand dak wat uiteraard voorkomen moet worden. In verband met het werken van hout dienen kozijnen alleen aan de onderste plank vast te worden gemaakt omdat anders wordt voorkomen dat de profielen kunnen bewegen door uitzetten. Ook voor een houten vloer geldt dat er ongeveer twee centimeter ruimte moet blijven tussen wand en vloer om de planken te kunnen laten werken zonder dat ze bol komen te staan.

Het afbouwen van de berging

Een metalen of kunststof bouwpakket is af als alles in elkaar is gezet. Een houten schuur of blokhut moet nog voorzien worden van dakbedekking. Als de dakbedekking niet in het bouwpakket is inbegrepen kun je kiezen uit onder meer epdm rubberfolie of als het dak tenminste twee graden afloopt zelfklevende Easyroofing aluminium dakbedekking. Dit laatste type dakbedekking hecht alleen op geschaafde ondergronden en niet op bezaagd hout of OSB platen. Het gebruik op geschaafde lariks / douglas en underlayment plaatmateriaal is dus wel mogelijk. Het aluminium moet steeds tien centimeter overlappen en moet worden aangebracht bij een temperatuur van tenminste tien graden. Voor schuine daken kunnen onder meer dakpanplaten of dakshingles worden gebruikt.

Hoe voorkom je een vochtige blokhut / schuur?

Zorg ervoor dat regenwater goed wordt afgevoerd. Breng hiervoor een dakgoot aan bij een schuin dak of een dakdoorvoer bij een plat dak en controleer enkele keren per jaar of het water nog goed kan weglopen. Een verder overstekend dak houdt het water verder van het tuinhuis vandaan. Zorg er verder voor dat er voldoende ventilatie is door in tegenovergelegen wanden ventilatieroosters te maken; aan de ene zijde onderaan en aan de andere zijde bovenaan.

Hoe voorkom je dat het dak eraf waait?

Met een stormankerset heb je meer zekerheid dat je houten berging of blokhut bij storm één geheel blijft. Je bevestigt het ene metalen draadeind aan de bovenste wandplank en de ander aan de onderste of zo laag mogelijk. Vooral als de blokhut op een winderige plek staat is een dergelijke set zeer aan te bevelen.

Wel of niet isoleren en hoe?

In veel gevallen is het niet nodig een opbergruimte te isoleren. Het kan echter zijn dat je de blokhut mogelijk (ook) wilt gebruiken als bijvoorbeeld werk- of hobbykamer. In dit geval wil je in de winter niet met handschoenen aan achter de laptop, naai- of zaagmachine zitten zodat je een terrasheater of andere verwarmingsbron zult gaan gebruiken. Om de warmte niet snel te verliezen via de vloer, wanden, ramen of het dak, doe je er beter aan de blokhut wel te isoleren. Het isoleren van de opbergruimte of blokhut kan achteraf maar handiger is dit direct bij de aanbouw te doen.

Isolatie van het dak

Voor het isoleren van het dak kun je onder meer glaswol, PIR, steenwol of tempex gebruiken. De beste en duurste methode van isoleren is het isoleren aan de buitenzijde van het dak. Bij blokhutten wordt echter meestal aan de binnenzijde geïsoleerd. Na een dampdoorlatende folielaag breng je het isolatiemateriaal aan tussen de balken waarna je dampremmende folie gebruikt en vervolgens het geheel aftimmert met platen van hout of gips. In het geval van een sauna of andere zeer vochtige ruimte gebruik je respectievelijk damp-open en dampdichte folie.

Isolatie van de wanden

Dikkere wanden isoleren beter dan dunnere wanden. Verder is er verschil in de mate waarin een materiaal isoleert welke wordt weergegeven met de `Rd-waarde`. Hoe hoger deze waarde is hoe beter het materiaal isoleert. Gebruik dampdoorlatende en dampremmende folie en voorkom houtrot door wat ruimte te laten tussen het hout en de isolatielaag. Afhankelijk van wat je budget is kun je voor de ramen het best isolerende HR++ glas gebruiken of kiezen voor een goedkoper type.

Isolatie van de vloer

Bij het isoleren van een houten vloer moet je opnieuw letten op voldoende ventilatie en een folielaag tegen optrekkend vocht gebruiken. Bij het aanleggen van een geïsoleerde betonvloer zorg je eerst voor een vlakke zandlaag waarop een folielaag wordt gelegd. Vervolgens komt de isolatielaag welke weer bedekt wordt met een folielaag. Bovenop deze laag komen de afstandhouders en het betonijzer waarna het beton kan worden gestort.

Welke gereedschap heb je nodig?

Welk gereedschap precies nodig is voor het bouwen van de schuur / blokhut hangt af van het soort bouwpakket. Over het algemeen zal onder meer het volgende gereedschap echter goed van pas komen:

Conclusie

Er zijn veel soorten schuurtjes, bergingen, tuinhuizen en blokhutten te koop die geschikt kunnen zijn als opbergruimte, werkruimte of hobbyruimte in je tuin. Het formaat hangt af van wat door de overheid is toegestaan, voor welk doel je de ruimte wilt gebruiken, wat mooi is en hoeveel ruimte je voor andere dingen wilt overhouden. Je kunt kiezen voor al dan niet geïmpregneerd hout, metaal of kunststof / composiet. Door de tijd te nemen en de instructies goed te lezen is elk bouwpakket prima te bouwen maar een bouwpakket van onbewerkt hout vergt vooral in vergelijking met bouwpakketten van kunststof, composiet of metaal wat meer werk.

Amazons opbergoplossingen voor in de tuin.

Op zoek naar één van de volgende tuinproducten?

ionicons-v5-f
Er zijn nog geen reacties.


inloggen