tuinbase.nl

Lelijk blad

Tenzij het herfst is zien we het liefst gezond en in de meeste gevallen groen blad in de tuin. Er zijn echter verschillende oorzaken die verkleuring en/of vervorming kunnen veroorzaken. In veel gevallen geldt dat besmetting van andere planten moet worden voorkomen. Vermijd daarom direct of indirect contact tussen aangetast en gezond blad.

Een eerste oorzaak voor lelijk blad is verdroging. Blad kan uiteraard uitdrogen door een water tekort of door contact met een chemisch middel (bijvoorbeeld tegen onkuid). De plant dient te worden teruggesnoeid tot op gezond blad. Mogelijk is er sprake van een tekort aan kalium (hier zou u aan kunnen denken als het niet zeer droog weer is geweest).

Schimmel kunnen grijze danwel bruine in elkaar overlopende cirkels met soms donkere en verhoogde schimmelstippen veroorzaken. De oorzaak kan zijn dat er afval of iets rottends bij de plant ligt. Verwijder dit en verwijder ook het aangetaste blad. Bij een zwaar geval kunt u een geschikt middel tegen de schimmel aanschaffen.

Meeldauw is een andere oorzaak voor lelijk blad. Bij echte meeldauw ziet u een witte, meelachtige laag op het blad. Bij valse meeldauw ziet u, vaak aan de onderkant van het blad, donzige grijze of paarse schimmel. Verwijder het aangetaste blad en behandel de plant met een geschikt middel (verschilt per plant). Echte meeldauw verschijnt vaak bij droog maar vochtig weer. Valse meeldauw verschijnt vaak bij vochtig en windstil weer.

Sterroetdauw of blackspot veroorzaakt op het blad van rozen paarszwarte stippen/vlekken, vaak gepaard gaande met bladvergeling. Verwijder de aangetaste bladeren en takken. Omdat het een hardnekkige aandoening is zult u waarschijnlijk een middel hiertegen moeten kopen en regelmatig moeten spuiten. Een andere oplossing is uiteraard de planten te vervangen door minder kwetsbare exemplaren.

Roest wordt gekenmerkt door oranje-achtige vlekken of uitstulpingen. De plant zal vaak herstellen wanneer het aangetaste blad wordt verwijderd en de luchtcirculatie wordt verbeterd. Eventueel kan een geschikt middel tegen roest worden gekocht.

Bladvergeling kan worden veroorzaakt door een gebrek aan mineralen. Het verschijnsel kan zich ook bij een zuurminnende plant die in kalkrijke grond staat. Gebruik mest, of in het laatste geval ijzer, om de grond de gewenste eigenschappen te geven.

Een specifiek geval van een gebrek aan mineralen is een gebrek aan magnesium. Bij een dergelijk tekort ziet u bleke vlekken tussen bladnerven. Voeg magnesiumhoudende mest aan de grond toe en behandel eventueel een spray voor het blad.

Een bacterievlekkenziekte veroorzaakt vaak zwarte/bruine vlekken (zonder donkere stippen) met een gele rand om de vlekken. Verwijder het aangetaste blad en kijk uit voor besmetting van omringende struiken door deze hardnekkige aandoening.

Onder andere perziken en populieren kunnen last ondervinden van de bladkrulziekte. Het blad is gekruld, gebobbeld en misvormd. Hoewel de ziekte de bomen verzwakt, bezwijken ze er meestal niet zo snel aan. Geef jonge bomen water om de ontwikkeling van nieuw blad te bevorderen en behandel de boom na het afvallen van het blad in herfst en in de winter een paar keer met een hiertegen geschikt middel.

Loodglans komt vooral voor bij kersen- en pruimenbomen. Het blad krijgt een zilverachtige glans en takken krijgen bruine vlekken in de kern. De boom wordt bij koud en vochtig weer besmet door verwondingen. Deze bomen dienen dan ook vroeger in het jaar, kort na de oogst te worden gesnoeid. Verwijder de aangetaste takken grondig. Omdat het een ernstige ziekte betreft zullen aangetaste bomen uiteindelijk vaak bezwijken.

Virussen kunnen vlekken, vegen, stippen en marmerachtige patronen op blad, strepen op bloemblaadjes en misvorming van planten veroorzaken. Behandeling is moeilijk. Het meest effectief is de aangetaste planten te verwijderen evenals omringend onkruid en het virus verspreidende bladluizen.

Galmijten kunnen misvormende groei van blad of opzwellen/misvormen van knoppen veroorzaken. Het blad vertoont verkleurde en verhoogde stippen/vlekken of krullende bladranden met blaren. Vooral houtige planten worden aangetast. De aandoening is niet ernstig. Verwijder het aangetaste blad.

Vooral op de beuk, bramen, munt, pruimen, rozen en salie kunnen wantsen zitten. Doordat ze sap uit de planten zuigen krijgen deze bleke vlekken en verzwakken ze. Behandel de plant met een middel tegen bladluis.

Rode spintmijt kan in kassen dof blad met lichte spikkels en in latere instantie gelig blad met kleine webben van de spintmijt teweegbrengen. De insecten kunnen worden bestreden met een zeepmiddel dat regelmatige moet worden gebruikt. Voorts dient de kas goed te worden geventileerd.

Mineerders boren gangen door het blad. Op het blad verschijnen gele lijnen/vlekken. Verwijder het aangetaste blad en snoei de plant eventueel. De plant zal meestal niet aan de aandoening bezwijken. Eventueel kan de plant behandeld worden met een geschikt middel tegen de aandoening.

ionicons-v5-f
Er zijn nog geen reacties.


inloggen