tuinbase.nl

Vogels voeren in de tuin

nestkast voor vogelsVogels maken een tuin levendig. Zowel jonge als oudere mensen vinden het vaak erg leuk om te kijken naar een merel die spettert in een beekloop of een koolmees die zijn jongen te eten geeft. Niet elke tuin is even aantrekkelijk voor vogels. Hieronder volgen enkele tips waarmee de tuin kan worden omgetoverd tot een vogelparadijs.

Vogels en hun menu

Net zoals bij vele mensen gaat de liefde van een vogel door de maag. Met een uitgebreid aanbod van vogelvoer stijgen de kansen op vogels in de tuin dus aanzienlijk. Bij vogelvoer moet niet in de eerste plaats aan vetbollen etcetera worden gedacht maar aan wat de natuur zelf de vogels kan bieden. Er zijn veel mogelijkheden voor het inrichten van uw tuin waarbij zowel de vogels als u een toontje hoger zullen gaan fluiten. Mede omdat mij geen vrolijk fluitende aaseters bekend zijn richt ik me vooral op het aanbod van vruchten, zaden en kleine dieren zoals insecten waarvan de dood ons mensen over het algemeen niet in huilen doet uitbarsten.

Zaadetende vogels

Vogels die zaden op het menu hebben staan zijn onder andere: mezen, duiven, mussen, gorzen en vinken. Veel van deze vogels blijven het gehele jaar in dezelfde omgeving waar zij het vooral 's winters en in het voorjaar moeilijk kunnen hebben door afnemend voedselaanbod. Dit wil overigens niet zeggen dat bijvoeren alleen in deze jaargetijden zin heeft. Uit onderzoek is gebleken dat vogels hier 's zomers ook baat bij hebben wanneer zij veel voedsel nodig hebben om hun jongen te onderhouden. Vele zaden, noten en vruchten waaruit de vogels energie kunnen halen zijn geschikt voor de voedertafel maar pinda's, pluimgierst, zwarte zonnepitten en distelzaad vallen bijzonder in de smaak.

Met uw tuinbeplanting kunt u bovendien een goed basismenu aanbieden. Dit hoeft u niet veel energie te kosten aangezien u met een paardenbloemenveld al een prima, zij het misschien wat eenzijdig, maal kunt aanbieden. Als u zich wat meer wilt inspannen, zou u onder andere de volgende planten in overweging kunnen nemen: dille, duizendblad, korenbloem, herfstaster, zonnebloem, kaardenbol, rode klaver, kattenstaartamarant en het akkervergeetmenietje.

Fruitetende vogels

Behalve dat het voor uzelf lekker is fruit uit eigen tuin te eten, kunt u met dit fruit ook veel vogels aantrekken. Vogels die in deze categorie vallen zijn onder andere mussen, merels, lijsters, zwartkoppen en pestvogels. Om de vogels het hele jaar door iets te kunnen aanbieden is het aan te bevelen meerdere fruitdragende planten in uw tuin te planten waarvan de vruchten in verschillende perioden rijpen. Planten als de hulst zijn bijvoorbeeld ook 's winters nog een belangrijke voedingsbron. Andere planten waarmee u uw tuin kunt verrijken zijn onder andere: de bosaardbei, vlier, wilde lijsterbes, zwarte aalbes, gelderse roos, dwergmispel, rood peperboompje, druif, zuurbes, wilde appel, braam, krentenboompje, vuurdoorn, meidoorn en vogelkers. In de winter kunt u deze vogels eventueel ook gedroogd fruit zoals bijvoorbeeld rozijnen geven.

Het is begrijpelijk dat u ook wat fruit voor uzelf wilt bewaren en daarom sommige struiken van een net voorziet. Gebruik dan echter wel een net waarin vogels niet verstrikt kunnen raken.

Insectenetende vogels

Vogels die op insecten en andere ongewervelde diertjes afkomen zijn: spechten, zwaluwen, spreeuwen, merels, roodborstjes, tuinfluiters, winterkoninkjes, boomklevers, vliegenvangers, mussen en vele andere vogels. Het aanbod van insecten, weekdiertjes etcetera kan worden vergroot door ten eerste de inrichting van uw tuin te verbeteren en ten tweede het gebruik van insecticiden zoveel mogelijk te vermijden. Planten die bekend staan om hun aantrekkingkracht op insecten zijn onder andere: vlinderstruik, echte lavendel, judaspenning, echte guldenroede, zwanenbloem, geel duizenblad, goudsbloem, citroenmelisse, vingerhoedskruid, meisjesogen, boerenwormkruid en de middelste teunisbloem. In de grond levende dieren als de bekende regenwormen zijn niet te versmaden voor een merel of roodborstje. In een voedselrijke grond komen veel meer van dit soort diertjes voor dan in voedselarme grond. Gooi groenafval daarom niet in de wekelijks door de gemeente te legen groencontainer maar in een eigen compostcontainer of op de composthoop.

Allesetende vogels

Naast de meer gespecialiseerde vogels zijn er de grote groep omnivore vogels die vaak al aan de ongespecialiseerde snavel kan worden herkend. In deze categorie vallen bijvoorbeeld de spreeuwen, meeuwen, gaaien, kraaien en eksters maar ook mezen en vinken. Van het hiervoor genoemde voedselaanbod zullen ook deze vogels profiteren.

vogelproducten

Lees verder over nestkasten...

ionicons-v5-f
Er zijn nog geen reacties.


inloggen