tuinbase.nl

Plaats een tuinklus / opdracht

Vijver

Een vijver geeft een tuin iets extra's. Zowel mens als dier wordt er door aangetrokken. Hoe meer ruimte er voor de vijver wordt gereserveerd, hoe afwisselender deze kan zijn. Mogelijkheden zijn: een 'diep' gedeelte voor vissen en waterplanten als een waterlelie en zuurstofplanten; een ondieper gedeelte voor een tweede categorie waterplanten; een moeras voor moerasplanten, vogels en reptielen als kikkers. Verschillende delen van de vijver kunnen op verschillende hoogtes worden aangelegd. De hoogteverschillen kunnen worden overbrugd door een vijverpomp en een waterval. Behalve een vijver kan het (ook voor oa vogels) erg leuk zijn een beekje aan te leggen die uitmondt in de vijver. Let er bij het aanleggen van het beekje op dat het niet afloopt. Ook bij het uitvallen van de pomp moet er immers water in blijven staan. Voordat met het aanleggen van de vijver wordt begonnen dient enig rekenwerk te worden verricht aan de hand van een tekening. Voor een vijver is vaak meer ruimte nodig dan in eerste instantie werd gedacht. Hoogteverschillen in de vijver moeten, indien geen gebruik wordt gemaakt van bijvoorbeeld balken/bielzen of metselwerk, overbrugd worden door schuine wanden. Dit om instorten te voorkomen. Indien het de bedoeling is vissen te houden, moet een minimale diepte van een meter worden aangehouden om te voorkomen dat ze bij strenge vorst vastvriezen. Het is overigens het overwegen waard om geen vissen in de vijver te houden. Vissen voeden zich met andere waterdiertjes en woelen de bodem om. De waterdieren die bij het ontbreken van vissen in de vijver kunnen leven helpen een biologisch evenwicht tot stand te brengen. Door helderder water krijgen waterplanten meer licht waardoor ze beter zullen groeien. Ook voor de groene kikkers is een vijverdiepte van ongeveer een meter vereist om overwinteren mogelijk te maken. Padden, bruine kikkers en salamanders overwinteren veelal onder allerlei materialen op het land. Verder moet steeds in het achterhoofd worden gehouden dat indien de vijver van folie of rubber wordt gemaakt, de afwerking zodanig moet kunnen zijn dat dit na het voltooien van het project niet meer zichtbaar is. Het zwarte materiaal is niet mooi en gaat er in kwaliteit bovendien niet op vooruit als het blootgesteld wordt aan zonlicht. De duurzaamheid van vijverfolie verschilt met het materiaal. EPDM-vijverfolie is het meest duurzaam en kan tot wel dertig jaar meegaan. Pvc-vijverfolie is minder duurzaam en vijverfolie van polyethyleen gaat het kortst mee. Een mooie, 'natuurlijke' afwerking wordt bereikt wanneer van de boden van de vijver af natuursteen wordt opgestapeld. Bij delen waar de helling vrij steil is, kan een platte stenen rand tot iets over de vijver rand worden aangelegd om het zicht op het kunststof weg te nemen. Als de helling erg vlak is kan het kunsstof aan het zicht worden onttrokken door middel van beplanting. Wanneer het grondwaterpeil hoog is, kan enkel het graven van een gat voldoende zijn om een vijver te creëren. Wel dient u in dat geval rekening te houden met een wisselend waterpeil. Voorts is het mogelijk leem of klei te gebruiken om een waterdichte, natuurlijke vijverbodem aan te leggen. U dient ongeveer twintig centimeter extra uit te graven om een voldoende dikke vijverwand van deze materialen te krijgen. Mede met het oog op het verstoren van de fauna in de vijver, is het beste jaargetijde voor vijveronderhoud eind zomer, begin herfst. Het beste is niet in één keer de hele vijver overhoop te halen maar ervoor zorgen dat de aanwezige waterdieren een toevluchtsoort kunnen vinden. Indien u te groot geworden planten verwijdert, doet u er goed aan deze een tijdje vlak naast de vijver te leggen zodat waterdieren uit de planten terug de vijver in kunnen vluchten. Zorg er in ieder geval voor dat de waterplanten niet meer dan ongeveer de helft van het wateroppervlak bedekken. Op deze manier zullen de lager groeiende waterplanten nog voldoende licht ontvangen waardoor de zuurstofproductie in stand blijft. Verwijder in de vijver gevallen blad zodat dit niet gaat rotten en het zuurstofpeil negatief beïnvloedt.

Neem eens een kijkje in de tuinshop voor vele vijverartikelen van verschillende tuinwinkels. Of lees verder over vijverpompen.

ionicons-v5-f
Er zijn nog geen reacties.


inloggen