tuinbase.nl

Feng Shui in de tuin

Hoewel Feng Shui voor velen misschien wat zweverig klinkt en voor sommigen misschien zelfs als een gerecht bij de plaatselijke Chinees, is Feng Shui moeilijk eetbaar en niet in het geheel voor de zweverigen onder ons (wat niet wil zeggen in het geheel niet).

Feng Shui staat voor wind en water en is een meer dan 3000 jaar oude filosofie die leert hoe de omgeving je leven kan beïnvloeden. Feng Shui gaat over de relatie tussen de mens en haar/zijn omgeving en is gericht op evenwicht en harmonie tussen natuurlijke en door de mens gecreëerde vormen. Simpel gezegd zou je door je omgeving, waaronder de tuin, in te richten overeenkomstig de Feng Shui richtlijnen je leven op elk gebied positief kunnen beïnvloeden. Het gaat erom de chi oftewel de levensenergie (en dus niet het drankje uit de reclame) ongehinderd en natuurlijk te laten stromen.

Ik hoor u denken 'dit is toch tamelijk vaag'. Maar haak nog niet af want er is wel degelijk een praktische invulling mogelijk waarmee u de inspanning die het inrichten en onderhouden van uw tuin u kost, terug kunt krijgen in de vorm van energie, gezondheid, een goed humeur en misschien wel meer.

Benodigdheden:

- Een tuin, al zou met enige creativiteit op een balkon ook nog wel wat aan Feng Shui kunnen worden gedaan.

- De Bagua. Dit is een uit negen delen bestaand kompas waarbij het negende deel het centrum vormt. In elk van de windrichtingen staat een element, een kleur en een deel van het leven centraal. Om evenwicht en harmonie in je tuin (en daarmee mogelijk ook in je leven) te krijgen is het de bedoeling in je tuin met de bagua corresponderende planten, materialen etcetera te gebruiken. Zo is bijvoorbeeld een vijver op zijn plaats in het noorden, een houtige plant in het oosten en een felrode plant of een echt vuur in de vorm van een tuinhaard in het zuiden.

- Jezelf. Het gaat uiteindelijk om de optimalisatie van je eigen leven (en dat van je naasten natuurlijk). De doorslaggevende factor voor de inrichting van je tuin blijft dus altijd je eigen mening, je eigen gevoel. Zodra Feng Shui als dwingend wordt ervaren schiet het zijn doel voorbij.

Hoewel dit in het kort wel ongeveer de basis is van Feng Shui, geef ik direct toe geen expert op dit gebied te zijn. Voor meer informatie over hoe u deze oude Chinese wijsheid op het gebied van tuinieren kunt toepassen, heeft u de keuze uit meerdere interessante boeken op dit gebied (voornamelijk Engelstalig).

ionicons-v5-f
Er zijn nog geen reacties.


inloggen