tuinbase.nl

Plaats een tuinklus / opdracht

Tuinpad of terras bestraten

Een simpel halfsteensverband of een ingewikkelder maar robuuster keperverband, mits goed aangelegd kan een bestraat tuinpad uw tuin een grote visuele meerwaarde geven. Bovendien is voor het bestraten van een tuinpad niet per se bijzonder gereedschap vereist waardoor het goed zelf te doen is.

Soorten straatstenen

Straatstenen zijn in vele soorten verkrijgbaar. Onderscheid is te maken naar formaat, materiaal en kleur.

Straatsteenvorm

De meest voorkomende straatsteenformaten zijn waalformaat (4:1), keiformaat (2:1) en dikformaat (3:1). De verhoudingen zijn constant maar de maten kunnen per fabrikant verschillen. Aan de bovenzijde kunnen straatstenen zijn voorzien van vellingkanten (schuine randjes). Voorts kunnen de straatstenen behandeld worden (getrommeld) om een ouder uiterlijk te krijgen.

Straatbakstenen(klinkers)

De straatbaksteen wordt gemaakt van uit rivierbeddingen gewonnen klei dat daar voortdurend aanwast. Ze zijn te verkrijgen in verschillende tinten en kunnen wat betreft de oppervlakte geglazuurd, ongeglazuurd, bezand of onbezand zijn. De zeer oude klinkers die in binnensteden zijn te vinden, zijn het bewijs van de goede kwaliteit van dit product.

Betonstraatstenen

De kwaliteit van betonstraatstenen kan aanzienlijk verschillen wat gevolgen heeft voor de kleur- en slijtvastheid van dit product. Kleuren blijven beter behouden bij door en door gekleurde stenen. Een slijtvaster en kleurvaster resultaat wordt bereikt door de stenen een toplaag te geven van bijvoorbeeld basalt, graniet, kwarsiet of porfier. Ook straatstenen met een toplaag kunnen in verouderde vorm worden verkregen. Voorts zijn er hoogkant- en plat geproduceerde stenen. Bij hoogkant stenen is de dikte over de gehele steen hetzelfde terwijl de breedte enigszins kan verschillen. Bij plat geproduceerde straatstenen is de betrouwbaarheid andersom. Verder hebben hoogkant straatstenen een dichtere toplaag dan plat geproduceerde straatstenen. Overigens kunnen de straatstenen worden geproduceerd met een afstandhouder om altijd dezelfde afstand tussen de stenen te hebben. Behalve het reeds genoemde trommelen zijn er verschillende andere nabehandelingsmethoden waarmee het uiterlijk van de straatstenen kan worden veranderd.

  • Wassen Voor een wat luxere uitstraling zijn er straatstenen met een uitgewassen toplaag zodat de in de toplaag gebruikte natuurlijke materialen zichtbaar zijn. Dit resultaat wordt bereikt door de straatsteen onder druk met water af te spuiten.
  • Spindelen Het spindelen van straatstenen gaat minder ver dan het trommelen. Slechts de randen worden machinaal bewerkt om een ouder uiterlijk te krijgen.
  • Slijpen Geslepen straatstenen zijn zeer glad waardoor ze het uiterlijk van natuursteen krijgen.
  • Crossen Bij deze methode worden kleine deukjes in het oppervlak van de straatstenen gemaakt.
  • Borstelen Door straatstenen te borstelen kan het effect van een zachter oppervlak worden verkregen.

Natuursteen

Voor een zeer luxe afwerking van de tuin kan gebruik worden gemaakt van puur natuursteen. Hoewel dit product veel duurder is dan betonstraatsteen, is er geen mooier resultaat te bereiken. Onder natuursteen vallen onder meer kalksteen, leisteen, marmer en hardsteen. Sommige soorten komen van ver, bijvoorbeeld China of Vietnam wat de milieuvriendelijkheid van dit product helaas niet ten goede komt.

Bestratingsverbanden

Het verband van een bestrating is het patroon waarin de straatstenen zijn gelegd. Elk patroon heeft zijn voor- en nadelen.

Halfsteenverband

Een eenvoudig patroon is het halfsteensverband. Vooral met voorgevormde halve stenen is dit verband makkelijk te leggen. Eventueel kan bij minder belopen stukken meer ruimte tussen de stenen worden gelaten voor bijvoorbeeld een geleidelijke overgang naar een gazon. Hoewel de lagen haaks op de richting van een weg of pad worden gelegd hebben de stenen de neiging te gaan kantelen als ze worden bereden waardoor na verloop van tijd een golvend wegpatroon kan ontstaan. Hierdoor is het dus minder geschikt voor intensief gebruik.

Blokverband

Bij het blokverband worden vierkanten gevormd van in dezelfde richting liggende stenen. Het vierkant ontstaat doordat de aangrenzende vierkanten in een andere richting liggenaan de lengte. Het hangt van het formaat steen af hoeveel stenen in één blok zitten. Bij het waalformaat (4:1) zijn er dus vier stenen nodig om een vierkant te vormen. Het blokverband wordt gebruikt op terrassen en als tijdelijke verharding. Bij de tijdelijke verharding worden de stenen vaak ondersteboven gelegd waarna ze bij de definitieve bestrating met de ongebruikte kant naar boven worden gekeerd.

Keperverband

Het keperverband is een mooi en stevig patroon gelijkend op een visgraad (de stenen worden 90 graden gedraaid om op elkaar te laten aansluiten). De stevigheid wordt verkregen doordat het patroon in een hoek van 45 graden ten opzichte van de lengteas ligt. Vanwege deze stevigheid wordt dit keperverband niet alleen gebruikt voor sierbestrating maar ook voor wegen. Het nadeel van de draaiing van het patroon is dat het leggen veel knipwerk met zich brengt. Wel zijn er bijzondere stenen als de bisschopsmuts en de kepersteen welke het leggen minder arbeidsintensief maken door voor de aansluiting met de rand te zorgen.

Elleboogverband

Het elleboogverband lijkt op het keperverband maar wordt in de richting van de straat gelegd. Dit heeft tot gevolg dat het knipwerk eenvoudiger is. Het elleboogverband wordt gebruikt voor sierbestrating, brede paden, inritten maar ook voor bijvoorbeeld een parkeerstrook.

Cirkelverband

In terrassen worden straatstenen met speciale hiervoor geschikte maat in de vorm van een cirkel gelegd. Vaak wordt een tekening meegeleverd waarop de stenen gelegd kunnen worden. De cirkels zijn te vergroten door meerdere pakketten te kopen.

Bestrating aanleggen

Vanzelfsprekend moet voordat met het aanleggen kan worden begonnen enig voorbereidend werk worden verricht. Eventuele begroeiing moet met wortel en al worden verwijderd en het pad moet worden gemarkeerd. Vervolgens kan het gemarkeerde deel worden uitgegraven. Voor tuinpaden is het voldoende om dit tot een diepte van ongeveer tien centimeter te doen. De mogelijk losse grond moet vervolgens worden aangestampt waarvoor bijvoorbeeld een houten paal kan worden gebruikt. Voor de randen kunnen ofwel straatstenen in specie worden gebruikt of met piketpaaltjes vastgezette, geïmpregneerde planken. Een eenvoudiger en voor de tuin prima werkende methode is het gebruik van dezelfde straatstenen en deze een centimeter lager dan de rest langs de randen te leggen. De specie moet ongeveer een dag zijn uitgehard voordat met het leggen van de stenen kan worden begonnen. Hieraan voorafgaand moet echter nog straatzand op de zwarte grond worden aangebracht. Sommigen adviseren het gebruik van bijvoorbeeld betonzand dat beter zou kunnen worden aangestampt en geen vlekken op stenen achterlaat. Een laag van ongeveer vijf centimeter voldoet. Met een nivelleerlat (niet doorbuigende lat) kan vervolgens het zand waterpas worden gemaakt. Bij een grotere oppervlakte moet met afwatering rekening worden gehouden. Een verval van een centimeter per strekkende meter is daarvoor voldoende. Om te voorkomen dat de grond waarop u tijdens dit werk zit omgewoeld wordt kunt u het beste een stuk triplex onder u houden. Het is handig om voordat u begint met leggen de straatstenen te verdelen langs het pad. Als het zand niet is aangetrild met een trilplaat (wat bij het aanleggen van een oprit een vereiste is), moeten de stenen met een rubberen hamer in het zand worden geklopt. Na ongeveer een vierkante meter kunt u met een waterpas en nivelleerlat kijken of het gelegde stuk naar wens is en door middel van aankloppen indien nodig de hoogte veranderen. Afhankelijk van het door u gekozen verband (patroon) zult u meer of minder stenen op de juiste maat moeten knippen. (Het gebruik van onder andere bisschopsmutsen kan het werk verminderen.) Hoewel de straatstenen ook met hamer en beitel op de gewenste maat kunnen worden gebracht is het aan te bevelen hiervoor een klinkerknipper of slijpschijf te gebruiken. Als alle stenen op hun plaats liggen kan een laatste controle met de waterpas worden uitgevoerd. Als het resultaat u tevredenstelt kan een laag brekerzand over het pad worden geveegd. Veeg het zand goed in en laat nog even wat liggen om in later ontdekte gaten te kunnen vegen.

Handig gereedschap

Straatstenen, gereedschap en meer...

ionicons-v5-f
Er zijn nog geen reacties.


inloggen