tuinbase.nl

Watergebruik, waterverbruik en waterbesparing in de tuin

In waterrijke landen als Nederland en België waar bovendien altijd schoon water uit de kraan stroomt vergeet je al snel dat op veel plekken in de wereld zoetwater erg schaars is. Echter ook hier is er alle reden om aandacht te hebben voor het gebruik / verbruik van dit water. We zien vaak over het hoofd dat we leven in een gesloten systeem zoals op kleinere schaal astronauten dit doen in een ruimtestation. Voor astronauten is het duidelijk dat ze onder andere hun eigen urine na enige tijd weer zullen drinken, op aarde zijn we ons vaak minder bewust van deze cirkel. Door het nemen van bepaalde maatregelen is het besproeien van de tuin met gezuiverd leidingwater deels te voorkomen.

Afvalstoffen in het water

Waterzuiveringsbedrijven hebben steeds meer moeite om het water te zuiveren van allerlei afvalstoffen en daarmee geschikt te maken voor gebruik als drinkwater. Door bijvoorbeeld niet zomaar elk willekeurig schoonmaakmiddel uit de schap te pakken maar op zoek te gaan naar milieuvriendelijke middelen kunnen we het water schoner houden. Ook voor het water dat niet in de riolering belandt maar in oppervlaktewater terechtkomt is het belangrijk dat dit zo schoon mogelijk blijft. Behalve dat dit water na zuivering ook voor drinkwater kan worden gebruikt, kan dit water gebruikt worden voor onder meer het besproeien van land of als drinkwater voor dieren. Eventuele aanwezige gifstoffen kunnen we zo weer op ons bord krijgen met negatieve gevolgen voor onze gezondheid.

Waterbehoefte in de tuin

Er zijn verschillende factoren die bijdragen aan de (extra) benodigde hoeveelheid water in de tuin waardoor besproeiing nodig is. Deze factoren zijn:

  • beplanting
  • bodem
  • zon en wind
  • regen

Soort beplanting en waterbehoefte

Niet elke plant heeft evenveel water nodig. De ene plant heeft voordurend vochtige grond nodig, een andere gedijt juist beter bij drogere grond. Door hiermee rekening te houden is de noodzaak voor sproeien al voor een groot deel te verminderen. Kiest u er bijvoorbeeld voor een gazon te nemen, dan weet u bijna zeker dat u in de zomer zult moeten sproeien. Dit zal ook het geval zijn als u uw tuin vol zet met andere vochtminnende planten.

Vaste planten die goed tegen droogte kunnen zijn onder meer:

Bomen/heesters die goed tegen droogte kunnen zijn:

Tijdens droge zomers zal het toch nodig zijn extra water te geven aan de beplanting. Jonge beplanting dient voorrang te krijgen omdat deze minder goed tegen droogte bestand is. Wanneer een gazon op een relatief droge plaats wordt aangelegd dient het gras langer te worden gelaten. Door ongeveer zeven centimeter gras te laten staan zullen langere wortels worden ontwikkeld dan wanneer het kort wordt gemaaid.

Soort grond en uitdroging

Sommige soorten grond drogen sneller uit dan andere. Om ervoor te zorgen dat de grond regenwater beter opneemt en vasthoudt, kunnen bodemverbeteraars worden toegevoegd. Verder kan het ontwikkelen van wortels van planten, en daarmee de wateropname, worden gestimuleerd door verdichte grond luchtiger te maken door de grond om te spitten en te vermengen met grondverbeteraars. Bij droog weer moet de grond echter niet worden bewerkt om extra uitdroging te voorkomen. Door een laag bladaarde of schorssnippers aan te brengen kan vochtverlies door verdamping of groei van onkruid worden tegengegaan. Voordat deze laag wordt aangebracht dient de grond vochtig te zijn. Rond een recent geplante boom dient voor ongeveer twee jaar een cirkel van ongeveer een meter vrij te worden gehouden van gazon. De cirkel kan worden bedekt met bijvoorbeeld boomschors.

Uitdroging door zon en wind

Planten en grond drogen uit door zon, wind en hoge temperaturen. Door het aanbrengen van tuinafscheidingen kan de uitdrogende werking van de wind worden beperkt. Door schaduw in de tuin te creëeren, kunnen voorts geschikte plekken voor vochtminnende planten ontstaan. Probeer te voorkomen dat vochtminnende planten buiten deze plekken worden geplant. Manieren van irrigeren waarbij het water direct in de grond komt, zoals bij een druppelslang, zorgen ervoor dat minder water verloren gaat door verdamping.

Opvang en gebruik van regenwater

Het is beter om regenwater voor de tuin te gebruiken dan gezuiverd leidingwater. Zorg er daarom voor dat de tuin het regenwater kan opnemen. Veel modern uitziende tuinen zijn voor een groot deel bestraat en het regenwater wordt naar het riool geleid. Dit is zonde van dit water dat prima is te gebruiken voor de beplanting in de tuin. Door minder bestrating in de tuin te gebruiken en regenwater van daken op te vangen in één of meerdere regentonnen, kan het gebruik van drinkwater deels worden voorkomen. Door de regenton hoger te plaatsen dan de beplanting kan deze via een druppelslang van water worden voorzien. Ook kan een dompelpomp / regentonpomp worden gebruikt om het water op te pompen en te gebruiken voor het besproeien van de tuin.

Lees hier meer over het besproeien van de tuin.

Regentonnen, sproeiers en meer...

ionicons-v5-f
Er zijn nog geen reacties.


inloggen